Budowa i uruchomienie elektrowni wiatrowej w Drzewicy

Na przełomie roku 2019 i 2020 trwały prace związane z wybudowaniem fundamentu, placów manewrowych, dróg dojazdowych i łuków zjazdowych do elektrowni wiatrowej położonej w gminie Drzewica. Wykonawcą prac budowlanych byli współpracujący z nami od lat przedsiębiorcy – Tamax-Bis z Dąbrowy oraz Elchem ze Strzelna. W styczniu 2020 r. komponenty turbiny wiatrowej zostały dostarczone przez Vestas na miejsce inwestycji. Niezwłocznie rozpoczął się jej montaż, a także proces związany z podaniem napięcia i przyłączeniem elektrowni wiatrowej do sieci elektro-energetycznej.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE