Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

12 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Radwanki PV. Koncesja została udzielona na okres 20 lat.

Najnowsze wpisy

Piszą o nas

Rozpoczęcie realizacji inwestycji – Projekt Mściszewo

Zawarcie umowy kredytowej na budowę nowej farmy fotowoltaicznej