Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

12 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Radwanki PV. Koncesja została udzielona na okres 20 lat.

Najnowsze wpisy

Świąteczne paczki i agregaty na Święta

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Zakup projektu fotowoltaicznego o mocy 2 MWp