Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

12 grudnia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej Radwanki PV. Koncesja została udzielona na okres 20 lat.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE