Otrzymanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

W dniu 23 maja 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o udzieleniu promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla farm PV Mściszewo 1 i Mściszewo 2. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z tych instalacji OZE planowane jest w ostatnim kwartale 2023 r. Rozpoczęcie produkcji przez te farmy PV zwiększy nasz portfel odnawialnych źródeł energii do ponad 29 MW zainstalowanej mocy.

Najnowsze wpisy

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE

Zakończenie prac na budowie w gminie Murowana Goślina