Otrzymanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

W dniu 23 maja 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o udzieleniu promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla farm PV Mściszewo 1 i Mściszewo 2. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z tych instalacji OZE planowane jest w ostatnim kwartale 2023 r. Rozpoczęcie produkcji przez te farmy PV zwiększy nasz portfel odnawialnych źródeł energii do ponad 29 MW zainstalowanej mocy.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE