Podpisanie umów na sprzedaż świadectw pochodzenia w roku 2021 r.

7 naszych turbin wiatrowych podpisało umowę, na mocy której będą sprzedawać świadectwa pochodzenia (tzw. zielone certyfikaty) po cenie stałej do dużej spółki obrotu. Zawarcie tej umowy zabezpiecza przychody spółek w 2021 r. przed wahaniami cen na rynku Towarowej Giełdy Energii i gwarantuje wpływy w wysokości łącznej ok. 2 500 000 zł.

Najnowsze wpisy

Złożenie pierwszego wniosku w systemie Zarządcy Rozliczeń S.A.

Platforma do obsługi nieruchomości komercyjnych

Zakup nieruchomości przyległych do istniejącego obiektu handlowego