Podpisanie umowy inwestycyjnej na zakup projektu fotowoltaicznego o mocy 10 MWp

W połowie listopada 2020 r. podpisaliśmy umowę inwestycyjną na zakup projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MWp położonej w województwie wielkopolskim. Umowa przewiduje dostarczenie kompletu dokumentów do wybudowania instalacji OZE. Przewidujemy, że rozpoczęcie budowy rozpocznie się w drugiej połowie przyszłego roku i będzie to jedna z pierwszy farm o takiej mocy w Polsce.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE