Podpisanie umowy na dostawę elektrowni wiatrowej z Vestas

Pod koniec maja 2019 r. została zawarta umowy zakupu i dostawy jednej elektrowni wiatrowej Vestas V100 2,0/2,2 MW na maszcie 120 m dla projektu wiatrowego położonego w gminie Drzewica. Umowa przewiduje dostawę i montaż tej turbiny do końca lipca 2020 r. i będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu turbin w Polsce.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE