Prace nad nowym projektem fotowoltaicznym

Każdego roku staramy się rozwijać nasze portfolio odnawialnych źródeł energii. Dziś, przy współpracy z naszym wieloletnim wykonawcą i doradcą, rozpoczynamy proces nabycia i budowy nowego projektu fotowoltaicznego o mocy 4 MWp (2x 2MWp). Projekt ten jest zlokalizowany w powiecie włocławskim i powiększy nasz portfel inwestycji OZE. Planowana data finalizacji transakcji przejęcia dokumentacji projektowej to końcówka grudnia br. Przewidujemy, że rozpoczęcie prac budowlanych będzie mieć miejsce w pierwszym kwartale 2024 r., a farmy zaczną produkować energię elektryczną w II lub III kwartale 2024 r. Realizacja inwestycji zwiększy nasz portfel odnawialnych źródeł energii do ponad 33 MW zainstalowanej mocy.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE