Rozpoczęcie budowy linii kablowej

18 lutego 2022 r. rozpoczęły się prace związane z budową linii kablowej łączącej farmę fotowoltaiczną w Radwankach z miejscem przyłączenia do sieci elektro-eneregtycznej (GPZ Budzyń). Trasa kabla opiewa na ok. 6,5 km. Obecnie trwają prace budowlane na terenie samej farmy PV, a w najbliższych dniach będą one prowadzone na pozostałych nieruchomościach położonych w m. Radwanki i Sypniewo.

Najnowsze wpisy

Świąteczne paczki i agregaty na Święta

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Zakup projektu fotowoltaicznego o mocy 2 MWp