Rozpoczęcie formalnego procesu budowy elektrowni wiatrowej w Drzewicy

W styczniu 2019 r. doszło do rozpoczęcia prac budowlanych polegających na budowie jednej elektrowni wiatrowej Vestas V100 o mocy 2,2 MW na maszcie 120 m zlokalizowanej w gminie Drzewica, w województwie łódzkim. Doszło do wytyczenia geodezyjnego, a także zdjęcia warstwy humusu w celu rozpoczęcia prac ziemnych związanych z budową fundamentu, placów i dróg dojazdowych. Ten projekt wiatrowych był od początku rozwijany w naszej grupie i wcześniej uzyskaliśmy dla niego odpowiednie decyzje (decyzja środowiskowa, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę), a także staliśmy się właścicielem nieruchomości, na której elektrownia wiatrowa zostanie posadowiona.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE