Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej przez FF Radwanki PV

W dniu 23 listopada doszło do finalnego odbioru farmy fotowoltaicznej Radwanki PV o mocy do 10MWp przez operatora sieci. W tym dniu farma PV wyprodukowała pierwszą kWh energii w związku z czym przeszła z fazy inwestycyjnej w fazę operacyjną. Jest to pierwszy wybudowany przez nas projekt fotowoltaiczny i w ten sposób zwiększyliśmy swoje portfolio odnawialnych źródeł energii do ponad 27,3 MW zainstalowanej mocy.

Najnowsze wpisy

Świąteczne paczki i agregaty na Święta

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Zakup projektu fotowoltaicznego o mocy 2 MWp