Ustanowienie służebności przesyłu na działkach drogowych w Świerczynie

W związku z rozwojem projektu wiatrowego w gminie Drzewica, w kwietniu 2017 r. uzyskaliśmy na mocy orzeczenia sądowego służebnośc przesyłu polegająca na budowie i eksploatacji linii kablowej na drogach wewnętrznych stanowiących własności gminy. Linia kablowa zezwoli na podłączenie do sieci elektro-energetycznej projektowanej elektrowni wiatrowej. Jest to jeden z pierwszych przypadków ustanowienia takiej służebności na mieniu gminnym dla planowanej elektrowni wiatrowej.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE