Uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla farmy PV

Dnia 13 października 2021 r. uzyskaliśmy promesę koncesji od Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Radwanki o mocy 9,970 MW.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE