Uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla farmy PV

Dnia 13 października 2021 r. uzyskaliśmy promesę koncesji od Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Radwanki o mocy 9,970 MW.

Najnowsze wpisy

Świąteczne paczki i agregaty na Święta

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

Zakup projektu fotowoltaicznego o mocy 2 MWp