Uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla farmy PV

Dnia 13 października 2021 r. uzyskaliśmy promesę koncesji od Prezesa URE na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Radwanki o mocy 9,970 MW.

Najnowsze wpisy

Piszą o nas

Rozpoczęcie realizacji inwestycji – Projekt Mściszewo

Zawarcie umowy kredytowej na budowę nowej farmy fotowoltaicznej