Wygranie aukcji OZE organizowanej przez Prezesa URE

Spółka Windmatik Kamil Kasner Sp.k. wygrała aukcję organizowaną przez Prezesa URE na sprzedaż energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej położonej w m. Radzice Duże, w gminie Drzewica, w okresie najbliższych 15 lat po stałej cenie 245 zł/ MWh. Oferta jaką złożyła spółka była jedną z najwyższych, które otrzymają wsparcie w systemie aukcyjnym. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia w tym koszyku aukcyjnym wyniosła bowiem 190 zł/MWh, natomiast cena maksymalna wniosła 249,90 zł/MWh.

Najnowsze wpisy

Piszą o nas

Rozpoczęcie realizacji inwestycji – Projekt Mściszewo

Zawarcie umowy kredytowej na budowę nowej farmy fotowoltaicznej