Wypłata środków z NFOŚiGW

W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy w ramach programu Bocian organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki wypłacone z pożyczki preferencyjnej w łącznej wysokości ok. 6 000 000 zł. Środki zostały przeznaczone na refinansowanie inwestycji polegającej na budowie 2 elektrowni wiatrowych w gminie Witkowo. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, była to ostatnia przyznana przez ten fundusz pomoc finansowa dla elektrowni wiatrowych.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE