Zakończenie prac budowlanych na farmie PV Radwanki

W czerwcu oficjalnie zakończyliśmy prace budowlane związane z realizacją farmy fotowoltaicznej do 10MW w miejscowości Radwanki, a w dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy zaświadczenie o brak sprzeciwu do zakończenia budowy farmy. Ponadto zostały ukończone prace związane z budową linii kablowej i przyłącza elektro-energetycznego dla przedmiotowej inwestycji. Aktualnie trwają procesy związane z podaniem napięcia dla instalacji OZE przez Enea Opertaor. Prognozujemy, że pierwsza MWh z tej farmy zostanie wyprodukowana do końca sierpnia br.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE