Zakup nieruchomości położonej w mieście Chojnie

Dnia 7 lipca 2021 r. doszło do transakcji zakupu nieruchomości położonej w centrum miasta Chojna, województwo zachodniopomorskie. Działka o powierzchni 2 201 metrów kwadratowych sąsiaduje z posiadaną przez nas nieruchomością o powierzchni 6 866 m kw. Działki zostaną przeznaczone pod rozwój i budowę kompleksu handlowego.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE