Zakup nieruchomości w Żninie

Po trzech latach pracy nad projektem zakończyliśmy skomplikowany proces zamiany nieruchomości położonych w Żninie. W ramach projektu wybudowaliśmy nowoczesny kompleks garaży samochodowych w zamian za przeniesienie własności do istniejących garaży. Zamiana nieruchomości pozwoli nam zwiększyć powierzchnię planowanej inwestycji polegającej na budowie parku handlowo-usługowoego, a także przystąpić do prac projektowych na nowo pozsykanych nieruchomościach.

Najnowsze wpisy

Zakończenie prac budowlanych na farmie PV Radwanki

Wizyta w Monachium na targach solarnych

Zakup nieruchomości w Żninie