Zakup nieruchomości w Żninie

Po trzech latach pracy nad projektem zakończyliśmy skomplikowany proces zamiany nieruchomości położonych w Żninie. W ramach projektu wybudowaliśmy nowoczesny kompleks garaży samochodowych w zamian za przeniesienie własności do istniejących garaży. Zamiana nieruchomości pozwoli nam zwiększyć powierzchnię planowanej inwestycji polegającej na budowie parku handlowo-usługowoego, a także przystąpić do prac projektowych na nowo pozsykanych nieruchomościach.

Najnowsze wpisy

Piszą o nas

Rozpoczęcie realizacji inwestycji – Projekt Mściszewo

Zawarcie umowy kredytowej na budowę nowej farmy fotowoltaicznej