Zawarcie umowy kredytowej na budowę nowej farmy fotowoltaicznej

Pod koniec lutego zawarliśmy umowę kredytu inwestycyjnego na budowę nowej farmy fotowoltaicznej w gminie Murowana Goślina. Umowa została zawarta z Santander Bank Polska S.A. i rozpoczyna nową współpracę naszej grupy z tym podmiotem w zakresie finansowania inwestycji z sektora eneregtyki odnawialnej.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE