Mieczysław Krzemień

Mieczysław Krzemień po transformacji ustrojowej w 1992 roku założył wytwórnię polistyrenu spienianego – Promax. Jako właściciel pełniący funkcję wiceprezesa zarządu rozwijał biznes windując Promax do pozycji jednego z czołowych graczy na rynku styropianu w kraju. W 2005 roku sprzedał udziały, reinwestując pozyskane środki w energetykę odnawialną.

W 2006 roku wybudował swoją pierwszą farmę wiatrową składającą się z 4 turbin o łącznej mocy 2,4 MW. W 2009 roku pozyskał 70% wsparcie inwestycyjne z unijnego programu 9.4 Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu budowy 4 nowoczesnych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 8 MW. Budowę parku wiatrowego zrealizował w 2012 roku.

Prywatnie Mietek jest szczęśliwym ojcem i dziadkiem. Pasje zawodowe łączy z łowiectwem oraz kolarstwem szosowym.