Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia dla farmy PV o mocy 1MW

Dnia 10 sierpnia br. złożyliśmy wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla projektowanej przez nas od podstaw farmy PV o mocy 1MW położonej w gminie Dąbrowa, województwo kujawsko-pomorskie. Wcześniej otrzymaliśmy dla tej instalacji OZE ostateczną decyzję o warunkach zabudowy oraz ostateczną decyzję środowiskową. Po uzyskaniu warunków przyłączenia rozpoczniemy pracę nad projektem budowlanym i uzyskać pozwolenie na budowę.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE