Projekty inwestycyjne

Kapitał stanowi początek drogi do realizacji inwestycji.

Dwa podstawowe rynki, na których inwestujemy to rynek nieruchomości komercyjnych i rynek energetyki wiatrowej.

Przez lata byliśmy aktywnym graczem na rynku spożywczym wpływając na jego rozwój i tym samym kształt sektora handlu nowoczesnego w Polsce. Byliśmy zaangażowanymi kapitałowo i operacyjnie założycielami dwóch rodzimych podmiotów operujących na rynku FMCG – Polomarket i MILA.

Pierwszy sklep spożywczy uruchomiliśmy w 1992 roku. W 1997 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z czterema innymi właścicielami sklepów, aby stworzyć jedną z pierwszych spożywczych grup zakupowych w Polsce. W ramach współpracy wybudowaliśmy dwa centra logistyczne. W 2008 połączyliśmy dwie spółki z grupy zakupowej tworząc podmiot o wyróżniającej się efektywności ekonomicznej. W 2012 roku sprzedaliśmy mniejszościowy pakiet udziałów funduszowi private equity – Argus Capital. W grudniu 2013 roku wypowiedzieliśmy umowę o współpracy z Polomarket, budując własne centrum logistyczne, aby w styczniu 2015 roku rozpocząć działalność pod szyldem MILA. W maju 2018 roku zawarliśmy umowę sprzedaży udziałów z Eurocash, w wyniku której sprzedaliśmy 100% udziałów MILA. W grudniu 2019 roku zawarliśmy transakcję odkupu przez spółkę POLOmarket 40% udziałów własnych spółki czym zakończyliśmy proces exit’u z polskiego FMCG.

Wraz z rozwojem sieci handlowych rozwijaliśmy portfel nieruchomości sklepowych. Posiadamy portfolio 57 obiektów komercyjnych. Ponadto, od 2007 roku jesteśmy obecni na runku odnawialnych źródeł energii w sektorze energetyki wiatrowej. Posiadamy dziesięć turbin wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 17,4 MW.

Sukcesywnie pracujemy nad powiększeniem naszego portfolio, szukając nowych obszarów do inwestycji. Aktualnie rozwijamy pilotażowy projekt fotowoltaiczny o mocy 1MWp w miejscowości Parlin oraz przystąpiliśmy do projektowania farmy fotowoltaicznej o mocy 10MWp w gminie Margonin.

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

Nasze portfolio nieruchomości komercyjnych składa się z 57 obiektów. Nieruchomości są położone na terenie całej Polski i znajdują się w spółkach celowych.

W portfelu dominują nieruchomości o powierzchni ok. 1000 m2, w których wiodącym najemcą jest operator spożywczy. Nierzadko w obiekcie towarzyszy mu zagraniczna sieć kosmetyczna, rodzima apteka, czy też lokalny przedsiębiorca lub usługodawca.

Portfel nieruchomości komercyjnych rozwijany był sukcesywnie przez ostatnich 30 lat i powstawał wraz z rozwojem sieci handlowej. Pozwoliło nam to zabezpieczyć renomowane lokalizacje położone w centrach małych i średniej wielkości miast, w centrum osiedli, czy też przy głównych trasach lub skupiskach mieszkalnych.

Jako właściciel nieruchomości dbamy o utrzymanie obiektów w należytej kondycji, zapewniając najemcy warunki do prowadzenia działalności. Jako wydzierżawiający zwracamy uwagę na partnerów biznesowych oraz długoterminowość i solidność w wywiązywaniu się z zawartych umów. Naszymi klientami są międzynarodowe sieci handlowe, polskie korporacje oraz lokalni przedsiębiorcy.

Oprócz obiektów handlowych posiadamy również działki inwestycyjne, które będziemy zabudowywać i komercjalizować. Dodatkowo posiadamy doświadczenie w realizacji projektów inwersyjnych typu: ośrodek wypoczynkowy z mariną jachtową, budownictwo mieszkaniowe, centrum dystrybucyjne i budownictwo.

ELEKTROWNIE WIATROWE

Na rynku energetyki wiatrowej jesteśmy obecni od 2006 roku. Wszystkie nasze projekty oparte są na koncepcie łączącym własność działki, na której znajduje się fundament wraz ze stacją transformatorową i placem manewrowym, z służebnościami przejazdu, przesyłu i pracy śmigła wykonywanymi na działkach sąsiednich.

W 2007 roku powstała nasza pierwszą farma wiatrowa, na którą składały się czterech turbiny Tacke 600 kW (średnica łopat 43m, wysokość wieży 50m, rok produkcji 1996). Projekt powstał w gminie Janikowo i Inowrocław, a łączna moc farmy wiatrowej wynosiła 2.4 MW. Inwestycja została zrealizowania ze środków własnych spółki pochodzących z pożyczek od właścicieli.

Kolejne projekty, które wybudowaliśmy oparte zostały na turbinach wiatrowych Vestas.

W 2009 roku jedna z naszych spółek wzięła udział w konkursie na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 9.4. Spółka zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie i otrzymała 33,7 mln zł bezzwrotnej dotacji na realizację projektu wiatrowego o mocy 8MW. Były to cztery turbiny Vestas V90 2 MW na 105-metrowej wieży. Projekt został ukończony i otrzymał pozwolenie na użytkowanie w lipcu 2012 roku. Dotacja została w pełni rozliczona z ministerstwem. Inwestycja została wybudowana z udziałem banku finansującego PKO BP. Projekt rocznie produkuje około 21 000 MWh energii „czarnej” rocznie. Obecnie bankiem finansującym projekt Błaszki jest Santander Bank Polska.

W 2014 roku wybudowaliśmy kolejną elektrownię wiatrową typu Vestas V100 o mocy 2 MW na wieży 120 metrów. Inwestycja powstała w gminie Sobolew, w powiecie garwolińskim i była to pierwsza tego typu turbina wiatrowa zainstalowana w Polsce. Projekt wiatrowy Sobolew od samego początku rozwijany był przez nas, naszym staraniem. Sami wybraliśmy lokalizację pod turbinę, zleciliśmy opracowanie badań ornitologicznych i charakterologicznych oraz przygotowanie raportu środowiskowego, na podstawie którego uzyskaliśmy decyzję środowiskową. Następnie otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy, warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznej oraz decyzję o pozwoleniu na budowę turbiny wiatrowej, jak i inne dokumenty w tym tytuły prawne do nieruchomości biorących udział w projekcie, konieczne do wybudowania farmy wiatrowej. Inwestycja została wybudowana przy współudziale SGB Banku oraz Piastowskiego Banku Spółdzielczego.

Pod koniec 2015 roku uruchomiliśmy dwie kolejne turbiny Vestas V90, każda o mocy 2 MW na wieży 105 metrów. Projekt położony jest w gminie Witkowo, w powiecie gnieźnieńskim i znajduje się w korzystnej strefie wietrzności. Kredyt na realizację inwestycji pochodził od konsorcjum banków, w skład którego wszedł SGB Bank w Bydgoszczy oraz Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie. W 2017 roku połowa środków pochodzących z kredytów została zrefinansowana i zastąpiona pożyczką preferencyjną pochodzącą z programu „Bocian” Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według naszej najlepszej wiedzy jest to jedyny projekt wiatrowy, który w tym czasie pozyskał środki z Narodowego Funduszu.

W 2020 roku zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej Vestas V100 2.2 MW na wieży 120 metrów położonej w gminie Drzewica, w powiecie opoczyńskim. Projekt powstał naszym staraniem. Uruchomienie inwestycji miało miejsce w maju, a otrzymanie koncesji w sierpniu 2020 roku.

Zrealizowane inwestycje:

EW Broniewice 4x Tacke 600 kW
EW Błaszki 4x Vestas V90 2MW @105m
EW Sobolew 1x Vestas V100 2MW @120m
EW Witkowo 2x Vestas V90 2MW @105m
EW Drzewica 1x Vestas V100 2MW @120m

Projekty w przygotowaniu:

PV Parlin 1MW
PV Margonin 10MW