Podpisanie umowy kredytowej na inwestycję w farmę fotowoltaiczną

W dniu dzisiejszym zawarta została umowa kredytu inwestycyjnego na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Radwanki, gmina Margonin. Umowa została zawarta z SGB Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu w konsorcjum z Piastowskim Bankiem Spółdzielczym w Janikowie. Kwota finansowania dłużnego ze strony banków finansujących inwestycję w farmę PV wyniesie łącznie 20 mln zł. Jest to nasza kolejna inwestycja, którą realizujemy wspólnie z bankami spółdzielczymi.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE