Podpisanie umowy na zakup projektu PV o mocy 2 MW

1 października podpisaliśmy umowę inwestycyjną dotyczącą zakupu projektu fotowoltaicznego o mocy 2 MW położonego pomiędzy Bydgoszczą, a Inowrocławiem. Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tej inwestycji, a także prace związane z lokalizacją linii kablowej. Do końca roku projekt powinien uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę. Jest to już kolejny projekt fotowoltaiczny, który rozwijamy i będziemy budować własnymi siłami. Planowane rozpoczęcie budowy tej inwestycji, to drugie półrocze 2022 r.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE