Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE

Dnia 17 listopada 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wpisał wybudowane przez nas dwie farmy fotowoltaiczne Mściszewo1 i Mściszewo 2 do Rejestru Małych Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W ten sposób portfel naszych instalacji OZE zwiększył się do ponad 29 MW zainstalowanej mocy.

Najnowsze wpisy

Rozpoczęcie produkcji energii przez farmy fotowoltaiczne w Mściszewie

Świąteczne upominki

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE