Jesteśmy grupą inwestycyjną, łączącą ludzi
zaangażowanych w kreowanie trwałych projektów biznesowych, środowiska i relacji
Jesteśmy grupą inwestycyjną, łączącą ludzi zaangażowanych w kreowanie trwałych projektów biznesowych, środowiska i relacji

Kim jesteśmy?

Jesteśmy właścicielami kilkunastu spółek portfelowych, które wsparte naszym kapitałem zaprojektowały i zrealizowały kilkadziesiąt inwestycji w takich sektorach jak budownictwo, elektrownie wiatrowe, nieruchomości komercyjne, czy centra logistyczne. Angażujemy się w ich działalność operacyjną, a każdą spółkę traktujemy podmiotowo jakby stanowiła z nami jeden organizm. Określamy ich strategie i sposób finansowania, definiujemy i alokujemy zasoby wcielając w życie rozwiązania zapewniające im osiągnięcie celów. Aktualnie nasz portfel składa się z 57 nieruchomości komercyjnych, 10 elektrowni wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy 17,4 MW, a także działek inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Inwestujemy długofalowo. Nie realizujemy dużej ilości inwestycji i nie nastawiamy się na krótkoterminowe zwroty. Nasze inwestycje opierają się na solidnych ideach biznesowych, ekonomicznych fundamentach i ludzkich kompetencjach, aby osiągać trwałe korzyści ekonomiczne w długim okresie.

Nasz sposób działania łączy model biznesowy funduszy private equity / venture capital z modelem funkcjonowania spółek rodzinnych. Dzięki zaangażowaniu naszych ludzi potrafimy szybko i sprawnie ocenić projekt inwestycyjny, określić ryzyko i chęć przystąpienia do jego realizacji. Zdobyte doświadczenie pozwala nam sprawnie poruszać się na rynku: nieruchomości komercyjnych i energetyki odnawialnej, budowniczym i finansowym. Posiadamy gruntowna wiedzę w dziedzinach handlu spożywczego i logistyki i wieloletnie doświadczenie w współpracy z funduszami kapitałowymi.

Do realizacji projektów zatrudniamy najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach w kraju. Współpracujemy z pracowniami projektowymi, firmami wykonawczymi, bankami, kancelariami prawnymi, firmami doradczymi, finansistami, ekspertami środowiskowymi oraz osobami indywidualnymi, których umiejętności i kompetencje kreują wartość dodaną naszych inwestycji.

Skrócony proces decyzyjny, dysponowanie środkami finansowymi i długoterminowy horyzont działania powoduje, że jesteśmy zaangażowani zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w fazie operacyjnej, co wyróżnia nas spośród pozostałych uczestników rynku kapitałowego.

Biznes tworzą ludzie, nie firmy.